pompy hydrauliczne, silniki hydrauliczne, warsztat hydrauliki siłowej, części zamienne Tychy, LPVD, rozdzielacz hydrauliczny, zawór hydrauliczny, przewody hydrauliczne, zakuwanie przewodów
MAIN PAGE   |   ABOUT US   |   PRODUCTS   |   SERVICES   |   CONTACT   |  
  • Regeneration of hydraulic pumps + check and adjustment of pumps on a test stand + report printing
  • Regeneration of hydraulic motors
  • Regeneration of hydraulic cylinders + check
  • Verification of pumps/motors


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO - REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY

NAZWA PROJEKTU: Wdrożenie produkcji hydraulicznych pomp zębatych szansą wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Diagnostyka i Naprawa Hydrauliki Siłowej

NAZWA BENIFICJENTA: Diagnostyka i Naprawa Hydrauliki Siłowej

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

INFORMACJE ŹRÓDŁOWE NA TEMAT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE www.rpo.slaskie.pl

Całkowita wartość Projektu to kwota 87 245,75 zł
Kwota dofinansowania to 42 492,98 zł