pompy hydrauliczne, silniki hydrauliczne, warsztat hydrauliki siłowej, części zamienne Tychy, LPVD, rozdzielacz hydrauliczny, zawór hydrauliczny, przewody hydrauliczne, zakuwanie przewodów
MAIN PAGE   |   ABOUT US   |   PRODUCTS   |   SERVICES   |   CONTACT   |  • Regeneration of pumps and hydraulic motors
• Regeneration of servo-motors
• Sale of new hydraulic sub-assemblies
- Pumps/hydraulic toothed motors
- Pumps/vane motors
- Pumps/piston motors
- Hydraulic service manifolds
• Sale of spare parts for pumps and hydraulic motors
• Sale of flexible inserts
• Sale of hydraulic cylinders
• Check and 100 kW
• Verification of pumps/motors – free of charge

HS Drozdek is a Danfoss (earlier Sauer Danfoss) partner in sales and products services of actuator-based hydraulic systems from 01.10.2013.
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO - REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY

NAZWA PROJEKTU: Wdrożenie produkcji hydraulicznych pomp zębatych szansą wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Diagnostyka i Naprawa Hydrauliki Siłowej

NAZWA BENIFICJENTA: Diagnostyka i Naprawa Hydrauliki Siłowej

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

INFORMACJE ŹRÓDŁOWE NA TEMAT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE www.rpo.slaskie.pl

Całkowita wartość Projektu to kwota 87 245,75 zł
Kwota dofinansowania to 42 492,98 zł